Organizacja zajęć ujętych w semestrze letnim 2019/2020 w programach studiów realizowanych na Wydziale Technologii Żywności w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19

Drodzy Studenci!

W obecnej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 nauczanie kontaktowe zostaje do odwołania zastąpione różnymi formami nauczania na odległość. Przedstawiamy TUTAJ(1)  i  TUTAJ(2)      (1 sem. tż II st. 9-15 tydzień) zestawienie dotyczące sposobów realizacji zajęć ujętych w Państwa planach dydaktycznych w bieżącym semestrze.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy z koordynatorami poszczególnych przedmiotów/modułów lub Dziekanem i Prodziekanem WTŻ.

Prosimy o stałe śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Wydziału, facebook oraz na stronie Uczelni.

W imieniu wszystkich nauczycieli akademickich współpracujących z Wydziałem dziękujemy Państwu za zrozumienie i współpracę.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Władze Wydziału Technologii Żywności