Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Biblioteki SGGW – dr hab. Elżbieta Dłużewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Absolwentów – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką – dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr inż. Lidia Stasiak-Różańska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk – dr inż. Tomasz Florowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dr hab. Ewa Majewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Stypendiów – dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej – dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Ryzykiem – dr inż. Agnieszka Tyburcy
Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU) – dr hab. Małgorzata Piecyk
Pełnomocnik Dziekana ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi – dr hab. Dorota Pietrzak
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych – dr hab. Rafał Wołosiak