Plany zajęć o charakterze praktycznym do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni

Szanowni Studenci,

 

W związku z Zarządzeniem Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

oraz 

 

Zarządzeniem Nr 33 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2020 roku zmieniającym wskazane Zarządzenie Nr 32

 

przedstawiamy plany zajęć o charakterze praktycznym do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni. Plany dotyczą poszczególnych roczników i kierunków studiów realizowanych na Wydziale Technologii Żywności. Szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. Zostaniecie Państwo również poinformowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji tych zajęć.

 

Władze Dziekańskie WTŻ 

 

Plany ogólne turnusów i koordynatorzy

Turnus 1: Bezpieczeństwo żywności, Technologia żywności, Towaroznawstwo w biogospodarce – rok 1

Turnus 2: Bepieczeństwo żywności, Technologia żywności, Towaroznawstwo w biogospodarce – rok 2 i 3

Technologia żywności – studia niestacjonarne