Plany zajęć – semestr zimowy 2018/19

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie
   I rok
[aktualizacja 21.09.2018]
II rok
[aktualizacja 12.09.2018]
III rok
[aktualizacja 28.09.2018]
IV rok
[aktualizacja 18.09.2018]
Harmonogramy zajęć
Ogólna technologia żywności – ćw.
[aktualizacja 13.09.2018]
Technologia mięsa – ćw.
II stopnia – magisterskie
I rok Biotechnologia I rok Inżynieria
[aktualizacja 25.09.2018]
I rok Technologia
[aktualizacja 17.09.2018]
Harmonogramy zajęć

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
I rok
[aktualizacja 25.09.2018]
II rok III rok IV rok
[aktualizacja 12.09.2018]
Harmonogramy zajęć
Ćw. – Technologia Tłuszczów i Koncentratów Spoż. Ćw. – Podstawy technologii gastronomicznej
II stopnia – magisterskie
I rok
[aktualizacja 20.09.2018]
II rok
[aktualizacja 14.09.2018]
Harmonogramy zajęć

Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w biogospodarce

I stopnia – inżynierskie
I rok (Towaroznawstwo w biogospodarce)
[aktualizacja 24.09.2018]
II rok
[aktualizacja 26.09.2018]
III rok IV rok (Towaroznawstwo)
[aktualizacja 12.09.2018]
Harmonogramy zajęć
Ogólna technologia żywności – ćw.

Bezpieczeństwo żywności

I stopnia – inżynierskie
I rok
[aktualizacja 21.09.2018]
II rok
[aktualizacja 12.09.2018]
III rok IV rok
[aktualizacja 25.09.2018]
Harmonogramy zajęć