Program Seminarium Doktoranckiego 2017

Serdecznie zapraszamy na doroczne Seminarium Doktorantów WNoŻ w dniu 9 luty 2017r. (czwartek) w godzinach 9.00-14.00  w sali Rady Wydziału (s. 57).
Program seminarium