Rada Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Kadencja 2016-2020

Dziekan

Prof. dr hab. M. Słowiński

Prodziekani

Dr hab. E. Jakubczyk, prof. nadzw.
Dr hab. R. Wołosiak
Dr inż. A. Berthold-Pluta

Profesorowie i dr hab.

Prof. dr hab. E. Białecka-Florjańczyk
Prof. dr hab. M. Gniewosz
Prof. dr hab. K. Krygier
Prof. dr hab. A. Lenart
Prof. dr hab. D. Witrowa-Rajchert
Prof. dr hab. A. Ceglińska
Prof. dr hab. M. Mitek
Prof. dr hab. A. Orzeszko
Prof. dr hab. E. Raczyńska
Prof. dr hab. St. Błażejak
Dr hab. E. Domian, prof. SGGW
Dr hab. H. Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. A. Marzec, prof. SGGW
Dr hab. Z. Pałacha, prof. SGGW
Dr hab. A. Pluta, prof. SGGW
Dr hab. M. Wroniak, prof. SGGW
Dr hab. M. Ziarno, prof. SGGW
Dr hab. A. Żbikowska, prof. SGGW
Dr hab. G. Cacak-Pietrzak
Dr hab. A. Cegiełka
Dr hab. A. Ciurzyńska
Dr hab. K. Dasiewicz
Dr hab. E. Dłużewska
Dr hab. E. Gondek
Dr hab. A. Górska
Dr hab. E. Gruczyńska-Sękowska
Dr hab. M. Janowicz
Dr hab. St. Kalisz
Dr hab. A. Kamińska-Dwórznicka
Dr hab. P. Koczoń
Dr hab. J. Kowalska
Dr hab. E. Lipińska
Dr hab. E. Majewska
Dr hab. M. Nowacka
Dr hab. D. Nowak
Dr hab. E. Ostrowska-Ligęza
Dr hab. M. Piecyk
Dr hab. D. Pietrzak
Dr hab. D. Piotrowski
Dr hab. K. Samborska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

Dr inż. J. Bryś
Dr inż. A. Bzducha-Wróbel
Dr inż. A. Fabiszewska
Dr inż. I. Gientka
Dr inż. E. Hać-Szymańczuk
Dr M. Kozłowska
Dr D. Kowalska
Dr inż. J. Małajowicz
Dr E. Majewska
Dr inż. K. Marciniak-Łukasiak
Dr inż. K. Ratusz
Dr inż. L. Stasiak-Różańska
Dr inż. K. Tarnowska
Dr inż. M. Wirkowska-Wojdyła

Przedstawiciele pracowników inżynieryjno – technicznych

Mgr inż. M. Kornatowska
Mgr A. Krzyczkowska

Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. J. Żubernik

Przedstawiciele studentów

K. Burczaniuk – Przewodniczący Samorządu Studentów
M. Borkowski
J. Chmiel
A. Dąbrowska
O. Gordon
I. Góryń
M. Hałas
A. Januszewska
M. Komorowska
P. Kosela
A. Kmiecińska
M. Paczóska
J. Rogoźnicki
K. Stoń
P. Szefler

Osoby zapraszane

Prof. dr hab. T. Haber
Prof. dr hab. A. Horubała
Prof. dr hab. S. Gwiazda
Prof. dr hab. A. Jarczyk
Prof. dr hab. Z. Kazimierczuk
Prof. dr hab. I. Molska
Prof. dr hab. J. Mroczek
Prof. dr hab. A. Pisula
Prof. dr hab. W. Wzorek
Prof. dr hab. S. Zmarlicki
Dr hab. R. Kowalczyk
Dr inż. I. Ścibisz
Dr inż. T. Florowski
Dr B. Dasiewicz