Ranking Perspektywy 2020

Kierunki o żywieniu i żywności realizowane na SGGW na II miejscu rankingu kierunków studiów.

Kierunki o żywieniu i żywności realizowane na SGGW uzyskały II miejsce w 21 ogólnopolskim rankingu szkół wyższych PERSPEKTYWY. Pod względem kryterium ekonomicznych losów absolwentów uzyskaliśmy jeden z wyższych wyników (II miejsce), co odzwierciedla wysoką pozycję naszych absolwentów na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat uzyskanej punktacji w poszczególnych kategoriach znaleźć można
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci