Realizacja zajęć zdalnych dla studentów Wydziału Technologii Żywności

Obsada  i realizacja zajęć zdalnych na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021

 

Obsada i realizacja zajęć zdalnych na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

 

Obsada i realizacja  zajęć zdalnych na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, studia pierwszego stopnia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021

 

Obsada  i realizacja zajęć zdalnych na kierunku TOWAROZNAWSTWO (w biogospodarce), studia pierwszego stopnia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021