REKRUTACJA 2020/2021

WYBIERZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI!

 

Zapraszamy na studia na znanych i cenionych wśród pracodawców kierunkach studiów 1 stopnia (inżynierskich): bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka w trybie stacjonarnym i zaocznym. Są jeszcze wolne miejsca!!!

Absolwentów studiów 1 stopnia zachęcamy do rekrutacji na studiach z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka na drugim stopniu w trybie zaocznym!

 

Załączamy programy studiów na tych kierunkach obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021.:

Bezpieczeństwo żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka studia stacjonarne I st.

Technologia żywności i żywienie człowieka studia niestacjonarne I st.

Technologia żywności i żywienie człowieka studia niestacjonarne II st.