Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla Studentów

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia dla Studentów pragnących poszerzyć swoje kompetencje miękkie, umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność interpersonalną, znajomość branżowego języka angielskiego (certyfikat TOEIC) oraz kompetencje informatyczne.

Poniżej zamieszczono zestaw dokumentów, z którymi należy się zapoznać i które należy wypełnić przed przystąpieniem do projektu.

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z Regulaminem naboru na szkolenia (załącznik 1), a następnie:

1. pobrać i wypełnić Formularz danych osobowych (załącznik 2);
2. pobrać i wypełnić Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (załącznik 3);
3. pobrać i wypełnić Oświadczenie uczestnika projektu POWER (załącznik 4);
4. dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć u koordynatora

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

UWAGA: W Oświadczeniu Uczestnika Projektu POWER proszę NIE wypełniać następującego punktu Średnia ocen w ostatnim roku akademickim wynosi.
Ten punkt wypełnia koordynator programu.

Osoby zakwalifikowane pobierają i wypełniają Umowę udziału w projekcie (załącznik 5), którą należy złożyć u koordynatora.

Jednocześnie informuję, że zestaw w/w dokumentów należy przygotować OSOBNO dla poszczególnych szkoleń:
1. Warsztaty z kompetencji kluczowych istotnych na runku pracy;
2. Certyfikowane szkolenia językowe z zakresu słownictwa specjalistycznego;
3. Warsztaty z zakresu kompetencji informatycznych;

Dokumenty należy złożyć do dnia 31.01.2020 r. do koordynatorów programu.

Koordynatorzy programu:

dr inż. Bartosz Kruszewski
Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
bud. 32, pok. 25 (parter)
e-mail: bartosz_kruszewski@sggw.pl
tel. +48 22 5937520

dr inż. Karolina Kraśniewska
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Technologii Żywności
bud. 32, pok. 1025 (I piętro)
e-mail: karolina_krasniewska@sggw.pl
tel. +48 22 5937669