dr hab. Roman Kowalczyk, prof. SGGW


Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji