Stypendia

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów (stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg i stypendium Rektora) oraz niezbędne dokumenty do złożenia podane są na stronie Uczelni w zakładce „Dla studentów – Pomoc Materialna”:
https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna

Wnioski stypendialne należy składać do dziekanatu, do pracowników odpowiedzialnych za właściwy kierunek studiów: http://wnoz.sggw.pl/dziekanat/

Pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sprawie harmonogramu składania wniosków. Informacje te zamieszczane są też przed dziekanatem. Przy składaniu wniosków pracownicy dziekanatu wstępnie weryfikują ich kompletność.

Komisja stypendialna Wydziału Technologii Żywności w roku akademickim 2020/2021:
Dr hab. Anna Bzducha-Wróbel, Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW, Zastępca Przewodniczącej
Grażyna Pierz, Sekretarz
Dr inż. Beata Drużyńska, Członek komisji
Dr inż. Elwira Worobiej, Członek komisji
Agata Maciejewska, Członek komisji, BŻ/I rok
Weronika Rokicka, Członek komisji – BŻ/IV rok
Aneta Kuczyńska, Członek komisji, TŻ/I rok
Melania Kamińska, Członek komisji, TŻ/I rok, II st.
Adrianna Pląsek, Członek komisji, TŻ/I rok, II st.
Rafał Rąbkowski, Członek komisji, TŻ/I rok, II st.
Wiktoria Ryszkiewicz, Członek komisji, TB/III rok

Komisja stypendialna Wydziału Technologii Żywności rozpatruje wnioski pod względem ich kompletności zgodnie z regulaminem obowiązującym na uczelni.
W przypadku braku wymaganych dokumentów i innych niejasności student jest informowany o potrzebie uzupełnienia swojego wniosku, o czym informują pracownicy dziekanatu telefonicznie lub e-mailowo.

Koordynatorzy WTŻ ds. stypendiów na poszczególnych kierunkach:

  • dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW – koordynator ds. stypendiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
  • dr inż. Beata Drużyńska – koordynator ds. stypendiów na kierunku Bezpieczeństwo Żywności
  • dr inż. Elwira Worobiej – koordynator ds. stypendiów na kierunku Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w Biogospodarce

Zakres zadań koordynatorów:

  • koordynowanie działań prowadzonych w ramach procesu przyznawania stypendiów socjalnych i zapomóg studentom wskazanego kierunku studiów
  • rozpatrywanie wniosków stypendialnych i o zapomogi
  • przygotowanie sprawozdań rocznych

 


 

Projekt POWER – zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach projektu POWER finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest wsparcie finansowe zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt jest bezpośrednio powiązany z programem Erasmus+.

Oznacza to, że jeśli student otrzymywał stypendium socjalne w SGGW w roku poprzedzającym udział w programie Erasmus+ może otrzymać wsparcie z programu
POWER w trakcie realizacji mobilności.

Stypendium z POWER wypłacane w ramach mobilności jest wyższe w porównaniu do stypendium Erasmus. Podczas wypłacania stypendium POWER studentowi nadal przysługuje świadczenie przyznane w SGGW.

Więcej informacji udziela
Joanna Żach
Uczelniany Koordynator programu Erasmus+
Akcja 1 – Kraje programu
Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Nowoursynowska 166, bud.8, pok. 14,
02-787 Warszawa
tel. +48 225931051
fax. +48 225931048
email: joanna_zach@sggw.pl