dr inż. Sylwia Bonin

(22) 59 37 657
sylwia_bonin@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: produkcja win i cydrów, piwowarstwo, wpływ etanolu na komórki drożdży, immobilizacja, mikrobiologia żywności