Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie
I rok  aktualizacja 15.03.2019 II rok  aktualizacja 21.02.2019 III rok     aktualizacja 20.02.2019   
Harmonogramy zajęć

Podstawy technologii gastronomicznej ćw. – III r.

Analiza i ocena jakości żywności ćw. – II r. (aktualizacja 22.02.2019)

Opakowania żywności – II r.

Technologia TiKS ćw.- III r.

II stopnia – magisterskie
I rok 1-8 tydzień
I rok 9-15 tydzień Mikrobiologia, Biotechnologia, OJŻ Inżynieria   

Technologia

aktualizacja 25.04.2019

Harmonogramy zajęć

Współczesne trendy w biotechnologii i analityce – ćw. (1-8 tydz.)

Współczesne technologie ćw. (1-8 tydzień) aktualizacja 27.02.2019

Przedmiot specjalizacyjny II – ćw. gr. 4 i 5 (9-15 tydz.)

Przedmiot specjalizacyjny II w-d gr. 4 i 5 (9-15 tydz.)

II rok aktualizacja 28.02.2019
Harmonogramy zajęć

 

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
 

I rok aktualizacja 05.03.2019

 

II rok aktualizacja 27.02.2019

 

III rok aktualizacja 05.03.2019

 

IV rok

Harmonogramy zajęć

Ogólna technologia żywności  ćw. – II r.

Regulamin ćw. z Ogólnej technologii żywności – II r.

Technologia mięsa  ćw. – III r.

Analiza i ocena jakości żywności ćw. – II r.

II stopnia – magisterskie
  II rok
Biotechnologia   aktualizacja 05.03.2019
Inżynieria aktualizacja 05.03.2019  
Harmonogramy zajęć

Inżynieria produktu ćw.