Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie
I rok  aktualizacja 13.02.2019 II rok III rok     aktualizacja  13.02.2019  
Harmonogramy zajęć

Podstawy technologii gastronomicznej ćw. – III r.

Analiza i ocena jakości żywności ćw. – II r.

Opakowania żywności – II r.

II stopnia – magisterskie
I rok 1-8 tydzień
I rok 9-15 tydzień Biotechnologia Inżynieria  Technologia
Harmonogramy zajęć

Współczesne trendy w biotechnologii i analityce – ćw. (1-8 tydz.)

II rok aktualizacja 15.02.2019
Harmonogramy zajęć

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
I rok II rok III rok IV rok
Harmonogramy zajęć

Ogólna technologia żywności  ćw. – II r.

Technologia mięsa  ćw. – III r.

Analiza i ocena jakości żywności ćw. – II r.

II stopnia – magisterskie
  II rok
Biotechnologia   aktualizacja 13.02.2019
Inżynieria  
Harmonogramy zajęć