Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć sem. letni 2019/2020

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie
I rok

aktualizacja 13.03.2020

II rok
aktualizacja
09.03.2020  
III rok 
aktualizacja 28.02.2020
 

 

 
Harmonogramy zajęć

Harmonogram ćwiczeń – Analiza i ocena jakości żywności – tż II r.

Harmonogram ćwiczeń – Podstawy technologii gastronomicznej – tż III r.

Regulamin ćwiczeń  – Podstawy technologii gastronomicznej – tż III r.

Harmonogram ćwiczeń – Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych – tż III r.

Harmonogram ćwiczeń – Opakowania żywności – tż II r. – aktualizacja 28.02.2020 r.

Harmonogram ćwiczeń – Gospodarka energetyczna – tż II r.

Harmonogram ćwiczeń terenowych – Gospodarka energetyczna – tż II r.

Harmonogram i regulamin ćwiczeń – Chemia organiczna – tż I r.

Harmonogram ćwiczeń – Inżynieria procesowa – tż II r. – aktualizacja 03.03.2020

Harmonogram ćwiczeń  – Propedeutyka przemysłu spożywczego – tż I r.

Zasady prowadzenia i zaliczenia przedmiotu – Propedeutyka przemysłu spożywczego – tż. I r.

II stopnia – magisterskie
I rok     1-8 tydzień – aktualizacja  27.02.2020
I rok     9-15 tydzień
Biotechnologia  i mikrobiologia żywności Inżynieria żywności Technologia mleka                     

Technologia żywności   

 

     Ocena jakości żywności  
Harmonogramy zajęć

Harmonogram ćwiczeń – Współczesne technologie   (1-8 tydz.) – aktualizacja 27.02.2020

Harmonogram ćwiczeń – Współczesne trendy w biotechnologii i analityce (1-8 tydz.) – aktualizacja 02.03.2020

Program wykładów i harmonogram ćwiczeń – Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności (1-8 tydz.)

Harmonogram wykładów (Biotechnologia i mikrobiologia) – Przedmiot specjalizacyjny I (9-15 tydz.)

Harmonogram wykładów i ćwiczeń (Technologia mięsa) – Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego/Przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych (9-15 tydz.)

II rok – aktualizacja 27.02.2020
 

 

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
 

I rok
aktualizacja 28.02.2020

 

 

II rok
aktualizacja 03.03.2020

 

 

III rok

 

IV rok

Harmonogramy zajęć

Harmonogram i regulamin ćwiczeń – Drobnoustroje patogenne …- tż IV r.

Harmonogram ćwiczeń – Technologia przemysłu fermentacyjnego – tż III r.

Regulamin ćwiczeń – Technologia przemysłu fermentacyjnego – tż III r.

Harmonogram ćwiczeń – Analiza i ocena jakości żywności – tż II r.

Harmonogram ćwiczeń – Technologia mięsa – tż III r.

Regulamin ćwiczeń – Technologia mięsa – tż III r.

Harmonogram i Regulamin ćwiczeń – Technologia owoców i warzyw – tż III r.

Harmonogram ćwiczeń – Ogólna technologia żywności – tż II r.

Regulamin ćwiczeń – Ogólna technologia żywności – tż II r.

Zasady prowadzenia i zaliczenia przedmiotu – Propedeutyka przemysłu spożywczego

Harmonogram ćwiczeń- Maszynoznawstwo – tż II r.

Regulamin ćwiczeń – Maszynoznawstwo – tż II r.

Harmonogram wykładów i ćwiczeń – Rysunek techniczny – tż I r.

II stopnia – magisterskie
I rok
Inżynieria

aktualizacja 03.04.2020

Technologia żywności
aktualizacja 03.04.2020
   

 

 

Harmonogramy zajęć
Harmonogram ćwiczeń – Ocena jakości produktu i logistyka oraz Projektowanie produktu (Technologia żywności)

Harmonogram ćwiczeń – Projektowanie produktu (Inżynieria)