Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć sem. zimowy 2020/2021

Studia stacjonarne

I stopnia – inżynierskie
I rok
aktualizacja
29.09.2020
II rok 
aktualizacja
29.09.2020
III rok
aktualizacja
29.09.2020
 

IV rok
aktualizacja
29.09.2020

 

 
Harmonogramy zajęć

Mikrobiologia żywności – harmonogram ćwiczeń zdalnych  – II r.

Mikrobiologia żywności – Dziennik laboratoryjny- II r.

Technologia przemysłu fermentacyjnego – harmonogram ćwiczeń stacjonarnych – II r.

Technologia przemysłu fermentacyjnego – harmonogram ćwiczeń zdalnych – II r.

Technologia przemysłu fermentacyjnego – Regulamin ćwiczeń  – II r.

Technologia owoców i warzyw – harmonogram ćwiczeń – III r.

II stopnia – magisterskie
I rok    
 

Biotechnologia  i mikrobiologia żywności

aktualizacja      29.09.2020
       

Inżynieria żywności

aktualizacja
29.09.2020

Technologia mleka

aktualizacja 29.09.2020

              
Technologia żywności 

aktualizacja
29.09.2020 

 

Ocena jakości żywności

aktualizacja
29.09.2020

Harmonogramy zajęć

 

II rok
 

 

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
 

I rok
aktualizacja
29.09.2020

 

II rok
aktualizacja
29.09.2020

 

III rok
aktualizacja 29.09.2020

 

IV rok
aktualizacja
29.09.2020

Harmonogramy zajęć

 

II stopnia – magisterskie
I rok
 

Biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności 

aktualizacja 29.09.2020

 

Technologia żywności                         

aktualizacja  29.09.2020

                                

                       

                           

Harmonogramy zajęć

 

II rok (Technologia żywności, Inżynieria)
Harmonogramy zajęć