dr inż. Tomasz Florowski

(22) 59 37 533
tomasz_florowski@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa