Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w biogospodarce – plan zajęć

I stopnia – inżynierskie
 

I rok
(Towaroznawstwo w biogospodarce)

 

 

II rok (Towaroznawstwo w biogospodarce)
aktualizacja
15.10.2019

 

 

III rok (Towaroznawstwo)    aktualizacja 09.10.2019

 

 

IV rok (Towaroznawstwo)

aktualizacja 03.10.2019                      

Harmonogramy zajęć

Harmonogram ćwiczeń z ogólnej technologii żywności – II r.

Regulamin ćwiczeń z ogólnej technologii żywności – II r.