Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w biogospodarce – plan zajęć

I stopnia – inżynierskie
I rok (Towaroznawstwo w biogospodarce)

aktualizacja 14.02.2019

II rok

aktualizacja 18.02.2019

III rok  
Harmonogramy zajęć
Opakowalnictwo ćw. – II r.