Towaroznawstwo/Towaroznawstwo w biogospodarce – plan zajęć sem. letni 2019/2020

I stopnia – inżynierskie
 

 

I rok
(Towaroznawstwo w biogospodarce)

aktualizacja 09.03.2020

 

II rok (Towaroznawstwo w biogospodarce)
aktualizacja 06.03.2020

 

III rok  (Towaroznawstwo)    

 

 

                  

Harmonogramy zajęć

Harmonogram i regulamin ćwiczeń – Mikrobiologia – II r.

Harmonogram ćwiczeń – Chemia organiczna – I r.

Harmonogram ćwiczeń – Opakowalnictwo – II r.

Harmonogram ćwiczeń – Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa – I r.

Harmonogram wykładów i ćwiczeń – Technologie materiałowe – III r.