UWAGA! Wytyczne zasad bezpieczeństwa dla studentów

Drodzy Studenci,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zasad bezpieczeństwa w czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zaliczeń prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności i stosowanie się do nich w czasie pobytu na Uczelni. Zwracamy uwagę na konieczność potwierdzenia zapoznania się ze wskazanymi zasadami drogą mailową zgodnie z informacją w dokumencie.

 

Władze Dziekańskie Wydziału Technologii Żywności

 

 
  1. WYTYCZNE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
  2. ŚRODOWISKOWE WYTYCZNE PRZYWRACANIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
  3. WYTYCZNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ ZE STUDENTAMI I DOKTORANTAMI W SGGW
  4. Zarządzenie Rektora nr 32
  5. Zarządzenie Rektora nr 33
  6. Zarządzenie Rektora nr 35