Władze

INSTYTUT NAUK O ŻYWNOŚCI

Dyrektor
Prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 
Zastępca dyrektora
Dr hab. Anna Berthold-Pluta