Wolne miejsca na bezpłatne szkolenia

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia dla Studentów pragnących poszerzyć swoje kompetencje miękkie, umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność interpersonalną, znajomość branżowego języka angielskiego (certyfikat TOEIC) oraz kompetencje informatyczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub mailowo od dr Karoliny Kraśniewskiej – koordynatora szkolenia lub na stronie projektu: www.projekt-zpu.sggw.pl