Współpraca międzynarodowa

Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
Koordynator ds. współpracy międzynarodowej
Dane kontaktowe: magdalena_wirkowska@sggw.pl
Tel: 22 5937606
Pokój 0101 (przyziemie), budynek 23

Zakres działań:

  • organizowanie rekrutacji na studia wymienne w ramach programu Erasmus+,
  • koordynowanie wyjazdów międzynarodowych studentów,
  • współpraca przy organizowaniu wymiany międzynarodowej kadry dydaktycznej,
  • organizowanie pobytu nauczycieli akademickich przyjeżdżających w ramach „Staff mobility for teaching”,
  • współpraca z uczelniami partnerskimi w zakresie dydaktyki,
  • organizowanie pobytu oficjalnych delegacji zagranicznych,
  • koordynowanie oferty dydaktycznej Wydziału dla studentów obcojęzycznych.
  • współpraca podczas projektowania studiów prowadzonych w języku angielskim.