Wyniki ankiety opinii studentów na temat zajęć zdalnych

Szanowni Studenci

zachęcamy do zapoznania się  z wynikami badania ankietowego opinii studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w warunkach czasowego ograniczenia kształcenia w SGGW w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 TUTAJ dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka TUTAJ i dla kierunku bezpieczeństwo żywności TUTAJ