Wytyczne do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami w SGGW

W związku z przywróceniem w SGGW kształcenia, w tym zajęć, o charakterze praktycznym należy stosować się do wytycznych Prorektora ds. Dydaktyki, które zamieszczamy TUTAJ.