Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Jana Mroczka

Szanowni Państwo

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2021 roku zmarł

Prof. dr hab. Jan Mroczek

W Panu Profesorze żegnamy Człowieka wyjątkowego, o wielkim sercu, życzliwego dla wszystkich Pracowników i Studentów, na którego pomoc, serdeczność i wyrozumiałość zawsze mogliśmy liczyć. Pan Profesor pozostawił po sobie ślad, który trwać będzie zawsze, ślad w postaci wykształconych i światłych następców, licznych opracowań naukowych, podręczników i artykułów. Pozostawił również ślad w naszej pamięci, a przecież nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Pan Profesor całe swoje zawodowe życie związał z naszym Wydziałem, pracując jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Technologii Mięsa SGGW od 1968 roku. W Uczelni pełnił funkcje: Kierownika Zakładu Technologii Mięsa (3 kadencje), Kierownika Katedry Produktów Białkowych i Tłuszczowych, Kierownika Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Kierownika Katedry Technologii Żywności, Prodziekana Wydziału Technologii Żywności (4 kadencje) oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Finansowych. Był członkiem wielu Komisji Senackich, Rektorskich i Dziekańskich, m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki (4 kadencje), Senackiej Komisji ds. Finansowych (4 kadencje),  sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz kilkakrotnie jej członkiem. Był także przewodniczącym Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej (2 kadencje) oraz wcześniej przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej przy Radzie Zakładowej ZNP (2 kadencje). Przez kilka kadencji był członkiem Senatu Akademickiego oraz wielokrotnie przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje ponad 280 pozycji, w tym 120 oryginalnych prac twórczych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 15 monografii i podręczników, 56 komunikatów naukowych, 30 publikacji popularno-naukowych i popularnych, 1 patent, kilkanaście instrukcji wdrożeniowych oraz kilkadziesiąt sprawozdań z prac badawczych i ekspertyz. Zainteresowania naukowe Pana Profesora ściśle dotyczyły technologii i oceny mięsa. Szereg prac z tego zakresu znalazło zastosowanie w praktyce przemysłowej i było wielokrotnie cytowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Pan Profesor był promotorem 6 prac doktorskich, 175 magisterskich i 47 inżynierskich oraz opiekunem naukowym
21 prac magisterskich. Opracował około 300 recenzji dotyczących m.in.: całokształtu dorobku na tytuł naukowy profesora, dorobku na stanowisko profesora, dorobku i prac habilitacyjnych, książek i podręczników, artykułów do publikacji, projektów badawczych KBN i MNiSW, programów nauczania oraz około 200 recenzji prac dyplomowych. Wielokrotnie był wykładowcą na kursach i szkoleniach dla kadry inżynieryjno-technicznej zakładów mięsnych i drobiarskich, dla lekarzy weterynarii oraz dla nauczycieli szkół rolniczych.

Za swoją działalność Pan Profesor otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kilkanaście nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką ZNP, Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla SGGW.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Nauk o Żywności SGGW