Zakład Technologii Owoców i Warzyw

Kierownik: dr inż. Iwona Ścibisz

Tel. (0 22) 59 37 523 (21)

Fax. (0 22) 59 37 544

e-mail: iwona_scibisz@sggw.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przetwarzania surowców owocowych i warzywnych oraz metod badania jakości przetworów i dodatków do żywności stosowanych w branży owocowo-warzywnej.
 • Analizy fizyko-chemiczne owoców i warzyw oraz ich przetworów, oznaczenie barwy, mętności, lepkości, gęstości.
 • Oznaczenie pH, zawartości ekstraktu, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej.
 • Oznaczenie zawartości suchej substancji, popiołu, alkaliczności popiołu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, piasku.
 • Oznaczenie zdolności żelowania oraz stopnia zestryfikowania preparatów pektynowych.
 • Oznaczenie zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz ogółem, chlorków, SO2, alkoholu etylowego, skrobi.
 • Oznaczenie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników ogółem (antocyjany, karotenoidy,
 • chlorofilie, betacyjaniny), polifenoli ogółem, aktywności polifenylooksydazy, zawartości witaminy C, pojemności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS, FRAP).
 • Oznaczenie metodą chromatograficzną zawartości antocyjanów, karotenoidów, kwasów fenolowych, kwasu L-askorbinowego, kwasów organicznych, hydroksymetylofurfuralu oraz cukrów.

Badania

 • Badania właściwości przeciwutleniających surowców i przetworów owocowo-warzywnych (soki, napoje, dżemy).
 • Charakterystyka składu chemicznego i przydatność technologiczna nowych gatunków i odmian owoców i warzyw: borówki wysokiej, jagody kamczackiej, gruszki azjatyckiej, dyni olbrzymiej, rokitnika oraz derenia.
 • Czynniki wpływające na stabilność antocyjanów w produktach z owoców i warzyw.
 • Wpływ czynników technologicznych i warunków przechowywania na jakość zagęszczonych soków.
 • Wykorzystanie naturalnych ekstraktów roślinnych do wzbogacania przetworów owocowych.

Dydaktyka

 • Żywność minimalnie przetworzona
 • Apertyzacja
 • Zamrażalnictwo
 • Przechowalnictwo żywności
 • Żywność dla dzieci
 • Polskie superowoce
 • Zafałszowanie żywności i metody ich wykrywania
 • Przekąski i napoje bezalkoholowe
 • Technologia specjalizacyjna:
  • kontrola techniczno-analityczna w przemyśle owocowo-warzywnym,
  • jakość i przydatność technologiczna owoców, warzyw i grzybów,
  • technologia półproduktów i produktów owocowo-warzywnych (konserwy, mrożonki, susze, soki i napoje, kiszonki, koncentraty słodzone, wina, minimalnie przetworzone owoce i warzywa, produkty pomidorowe).