Zasady funkcjonowania uczelni od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

JM Rektor SGGW Prof. dr hab. Wiesław Bielawski wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu TUTAJ.