Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium Doktorantów 1-2 lipca 2015 r.

poniedziałek 15.06.2015

logoSerdecznie zapraszamy na doroczne dwudniowe Seminarium Doktorantów Wydziału Nauk o Żywności, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r.w sali 06  i w dniu 2 lipca 2015 r.w Sali Rady Wydziału nr 57.

W ramach seminarium uczestnicy I, II i III roku Studiów Doktoranckich prezentują zagadnienia  z zakresu realizowanych prac doktorskich oraz młodzi pracownicy nauki/uczestnicy studiów doktoranckich prezentują wyniki badań uzyskane w ramach grantu wewnętrznego.

Program seminarium w załączeniu.

Serdecznie pozdrawiamy

Dorota Witrowa-Rajchert
Małgorzata Gniewosz
Ewa Domian
Dorota Pietrzak
Ewa Jakubczyk

Program seminarium doktorantów


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -