Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

Kierownik: Kierownik dr inż. Katarzyna Ratusz

Tel: (22) 59 37 528

Fax: (22) 59 37 527

e-mail:katarzyna_ratusz@sggw.edu.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii tłuszczów jadalnych i koncentratów spożywczych oraz metod badania ich jakości.
 • Optymalizacja i modyfikowanie technologii otrzymywania tłuszczów, produktów tłuszczowych oraz koncentratów spożywczych.
 • Opracowanie innowacyjnych prozdrowotnych produktów spożywczych przy wykorzystaniu np. naturalnych przeciwutleniaczy, zamienników tłuszczu, błonnika, preparatów białkowych, cennych żywieniowo surowców odpadowych.
 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych (GC).
 • Oznaczanie stabilności oksydatywnej tłuszczów (Rancimat);
 • Ocena aktywności naturalnych i syntetycznych preparatów przeciwutleniających w olejach jadalnych (badania przechowalnicze, próby termostatowe, test DPPH, Rancimat).
 • Oznaczanie zawartości barwników w olejach metodą spektrofotometryczną, liczby anizydynowej, absorbancji w UV.
 • Oznaczanie zawartości tłuszczu (Soxhlet, Soxtec) i jakości chemicznej tłuszczu (liczba kwasowa, nadtlenowa).
 • Oznaczanie związków polarnych, punktu dymienia tłuszczów smażalniczych.
 • Oznaczanie zawartości białka, zdolność wiązania wody i tłuszczu, badanie właściwości emulgujących, pianotwórczych, żelujących.
 • Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej, zawartości polifenoli i katechin w herbacie i kawie.
 • Badanie stabilności emulsji (Lumisizer).
 • Badanie parametrów tekstury (TextureAnalyser TA.XT plus) i lepkości produktów spożywczych (Brookfield DV2T).

Badania

 • Charakterystyka olejów tłoczonych na zimno i rafinowanych.
 • Autooksydacja tłuszczów i metody jej ograniczania – stosowanie przeciwutleniaczy.
 • Charakterystyka tłuszczów smażalniczych, ciastkarskich i cukierniczych.
 • Badania nad wpływem czynników surowcowych i technologicznych na jakość:
  • olejów tłoczonych na zimno (rzepakowego, lnianego, rydzowego, konopnego i innych)
  • produktów bezglutenowych
  • smażonych makaronów instant
  • emulsji typu w/o i o/w
 • Wykorzystanie dodatków do żywności w produkcji wyrobów nisko- (emulsje i sosy) i wysokotłuszczowych (wyroby ciastkarskie, produkty smażone, w tym makarony instant).
 • Charakterystyka i zastosowanie hydrokoloidów w produkcji żywności.
 • Otrzymywanie i charakterystyka żywności specjalnej (wegetariańska, wegańska, funkcjonalna).
 • Badanie efektywności mikrokapsułkowania aromatów, barwników, olejów jadalnych i ich stabilności.
 • Badanie wpływu rodzaju opakowania, sposobu pakowania, warunków przechowywania na jakość produktów.
 • Zastosowanie dodatków do żywności w produktach spożywczych.
 • Wpływ warunków przechowywania na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

Dydaktyka

 • Propedeutyka przemysłu spożywczego
 • Ogólna Technologia Żywności
 • Opakowania
 • Opakowalnictwo
 • Bezpieczeństwo opakowań
 • Technologia Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych
 • Podstawy Technologii Gastronomicznej
 • Towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego
 • Projektowanie Zakładów Przemysłu Spożywczego
 • Współczesne technologie
 • Surowce pochodzenia roślinnego
 • Przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego
 • Ocena jakości produktu i logistyka
 • Projektowanie produktu
 • Podstawy opracowania wyników badań naukowych
 • Współczesne trendy badawcze w technologii żywności
 • Dodatki do żywności
 • Dodatki do żywności – aspekty zdrowotne
 • Dodatki do żywności – aspekty technologiczne
 • Żywność funkcjonalna
 • Tłuszcze w technologii żywności
 • Podstawy dietetyki
 • Żywność instant
 • Żywność specjalna