Koło Naukowe Technologów Żywności

Koło Naukowe zostało założone przez studentów i jest dla studentów, którzy chcą w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania. Członkami Koła są głównie studenci kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo w biogospodarce. Jako organizacja ogólnouczelniana jest również otwarta dla studentów innych kierunków, pasjonatów technologii żywności i żywienia. Studenci w ramach działalności Koła realizują badania naukowe, których wyniki przedstawiają na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Aktywne uczestnictwo w działalności organizacji daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy staraniu się o stypendium rektorskie.
 
Jak mówią sami o sobie:
“Jesteśmy jednostką samodzielną, przez co zdecydowana większość inicjatyw realizowanych przez KNTŻ jest pomysłami studentów. Każdy może zgłosić swój pomysł i realizować projekty badawcze, korzystając z pomocy pracowników Wydziału oraz licznych laboratoriów znajdujących się na Wydziale Technologii Żywności. Praca w Kole umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności. Samodzielność, jaką zdobywa się podczas realizowania projektów jest ceniona na rynku pracy w zawodzie technologa żywności. Działalność Koła nie ogranicza się tylko do projektów naukowych, realizowane są również seminaria, konferencje. Współpraca z przemysłem spożywczym pozwala na wyjazdy do zakładów i realizowanie w nich własnych pomysłów i projektów.”

Jak zostać członkiem KNTŻ?

Należy wypełnić formularz:
https://docs.google.com/forms/d/1dnAJnt6m1lop1CJg6vjFk7WU5mLlfiQgmTAozhcDAxM/edit?ts=5e21da71, a my skontaktujemy się z Tobą.

Zarząd Koła Naukowego Technologów Żywności:

Prezes: Sabina Pązik s.pazik22@gmail.com
Wiceprezes: Justyna Potacka justyna.potacka1@gmail.com

Osiągnięcia KNTŻ:

– w 2018 r. KNTŻ otrzymało pierwsze miejsce podczas XLV Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

– w 2019 r. na Przeglądzie Kół Naukowych SGGW KNTŻ wystawiło najwięcej prac – 25, z czego otrzymało 4 nagrody i 4 wyróżnienia

– w 2020 na XLIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie Koło Naukowe Technologów Żywności dostało najwięcej nagród i wyróżnień ze wszystkich kół, które brały udział w wydarzeniu

Koło Naukowe Technologów Żywności bierze udział w międzynarodowej konferencji ELLS Scientific Student Conference, uczestniczy w wielu szkoleniach oraz współpracuje z firmami takimi jak DANONE, dzięki którym studenci mogą brać udział w ciekawych warsztatach i wykładach.

 

Kontakt: kntz.sggw@gmail.com
 
Opiekun KNTŻ:

Dr hab. Lech Adamczak
e-mail: lech_adamczak@sggw.pl
tel. 22 59 37 537
Pokój 054, budynek 32