Okno jakości

Poniższa ankieta powstała na potrzeby optymalizacji jakości kształcenia. Zachęcamy pracowników i studentów Uczelni do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Wydziału w zakresie dydaktycznym i administracyjnym. Zgłoszenia są anonimowe. Zgłoszenia potrzeby zmiany przekazane zostaną bezpośrednio do władz Wydziału.

Przedstaw swoje propozycje i wypełnij poniższy formularz.


Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznymJestem pracownikiem administracyjnymJestem studentem/-ką studiów I stopniaJestem studentem/-ką studiów II stopniaJestem studentem/-ką studiów podyplomowych


zdecydowanie ważnaważnatrudno powiedzieć