Prace doktorskie

mgr inż. Krzysztof Zawisza
mgr inż. Michał Antczak
mgr Andrzej Cendrowski
mgr inż. Jan Cenkier
mgr inż. Hanny Ciemniewska-Żytkiewicz
mgr inż. Aleksandra Jedlińska
mgr inż. Artur Wiktor
mgr inż. Magdalena Dadan
mgr inż. Joanna Żylińska
mgr inż. Bartosz Kruszewski
mgr inż. Jakub Kobyliński
lek. wet. Piotr Karpiński
mgr inż. Katarzyna Sujka
mgr inż. Violetta Schube
mgr inż. Piotr Grzegory
mgr inż. Joanna Miazek
mgr inż. Anna Kot
mgr inż. Dominika Tolik-Karlikowska
mgr inż. Sylwia Onacik-Gur
mgr  Kamil Piwowarek
mgr inż. Magdalena Reder
mgr inż. Agnieszka Rękas
mgr inż. Paula Kuźma
mgr inż. Kinga Samborska
mgr inż. Edyta Symoniuk
mgr inż. Arleta Mieszkowska
mgr inż Łukasz Woźniak
mgr inż. Daria Pająk
mgr inż. Ewelina Tryzno
mgr inż. Anna Brynda-Kopytowska
mgr inż. Joanna Cichowska-Bogusz
mgr inż. Dorota Miarka