Karty charakterystyk substancji chemicznych

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności:

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji:

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Katedra Chemii:

Chemia organiczna, chemia żywności i chemia fizyczna

Chemia nieorganiczna

Katedra Technologii i Oceny Żywności:

Zakład Oceny Jakości Żywności

Zakład Technologii Mięsa

Zakład Technologii Mleka

Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

Zakład Technologii Warzyw, Owoców i Zbóż