Projekty badawcze

baner 250

 

 

 

 

Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe w latach 2008-2012

1. wykaz realizowanych przez Wydział projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

2. wykaz realizowanych przez Wydział projektów w ramach innych programów Unii Europejskiej

3. wykaz realizowanych przez Wydział projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych: Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej