Projekty badawcze

Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe w latach 2008-2012

1. wykaz realizowanych przez Wydział projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

2. wykaz realizowanych przez Wydział projektów w ramach innych programów Unii Europejskiej

3. wykaz realizowanych przez Wydział projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych: Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Funduszu Ochrony ŚroWykaz projektówdowiska i Gospodarki Wodnej

Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe w latach 2013-2018

1. wykaz projektów

Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe rok 2019

1. wykaz projektów