Monitorowanie losów absolwentów

Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Koordynator ds. monitorowania losów absolwentów Wydziału Technologii Żywności
Dane kontaktowe: grazyna_cacak_pietrzak@sggw.pl
Tel. 22 5937541
Pokój 032, budynek 32

Zakres zadań:

  • zbieranie i opracowywanie danych dotyczących losów absolwentów Wydziału Technologii Żywności,
  • prowadzenie działań zmierzających do doskonalenia procesu monitorowania losów absolwentów w celu zwiększenia wartości uzyskiwanych danych,
  • przekazywanie Dziekanowi wyników badań ankietowych dotyczących losów absolwentów Wydziału Technologii Żywności.