Erasmus

ZAPRASZAMY STUDENTÓW NA STUDIA WYMIENNE W RAMACH ERASMUS+

Rekrutacja na studia wymienne odbywa się dwa razy w roku (październik/listopad-styczeń oraz kwiecień-maj).
Umowy bilateralne obowiązujące na Wydziale Technologii Żywności, podpisane z uczelniami partnerskimi, dotyczą głównie obszarów food processing, food technology, food sciences. Studenci wszystkich kierunków (technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo i towaroznawstwo w biogospodarce, bezpieczeństwo żywności) mogą wziąć udział w rekrutacji i wyjechać na studia wymienne!!!!

Na studia i praktyki można wyjechać kilkukrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

  • mobilność – studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy
  • w przypadku studiów ciągłych (Weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące

Ogólne informacje o programie Erasmus+ dla studentów:
https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus

Nabór na studia wymienne na rok akademicki 2020/2021
https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2020-21

Praktyki w ramach programu Erasmus +
Jeżeli nie masz planów na wakacje, a chciałbyś spędzić je inaczej niż zwykle – wyjedź na praktykę zagraniczną w ramach Erasmus+!!!
Rekrutacja  na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej
https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-studentow/praktyki-i-staze-zagraniczne/praktyki-w-programie-erasmus

Informacje dla nauczycieli o programie Erasmus+
https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-pracownikow/wyjazdy/prowadzenie-zajec#dydaktyka