Koło Naukowe Zarządzania Jakością

logo_KNZJ

Koło Naukowe Zarządzania Jakością zrzesza najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy. Są to młodzi ludzie głównie z Wydziału Nauk o Żywności, ale znajdzie się tu również miejsce dla osób z innych kierunków. U nas liczą się nie tylko umiejętności i wiedza, ale też głowa pełna pomysłów. W ich realizacji pomaga nam zarówno opiekun koła, ale również zgrany zespół. Nasze koło naukowe to nie tylko projekty i publikacje, ale także seminaria, konferencje i targi, gdzie pogłębiamy swoją wiedzę i znajdujemy inspiracje do dalszego działania. Wszelkie pomysły i spostrzeżenia są omawiane na spotkaniach koła (wyznaczane w terminach dogodnych dla studentów).

Prezes: Ewa Nadolnik – e-mail: ewanadolnik@wp.pl
Zastępca: Katarzyna Dybkowska – e-mail: dybkowska.katarzyna.kd@gmail.com
Skarbnik: Olga Cichy – e-mail: olga.cichy@10g.pl
Sekretarz: Michał Brzeszkiewicz – e-mail: m.brzeszkiewicz@gmail.com
Opiekun Koła: dr inż. Marta Ciecierska – e-mail: marta_ciecierska@sggw.pl
e-mail koła: k.zarzadzania.jakoscia@gmail.com