Koło Naukowe Zarządzania Jakością

logo_KNZJ

Koło Naukowe Zarządzania Jakością działa przy Wydziale Nauk o Żywności od 2012 roku zrzeszając najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat jakości żywności, w tym jej bezpieczeństwa i zarządzania jakością oraz zdobywaniem doświadczenia zarówno naukowego, jak i organizacyjnego. Działalność KNZJ skierowana jest do studentów Wydziału Technologii Żywności wszystkich trzech kierunków tj. Bezpieczeństwa Żywności, Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwa.
Tu liczą się nie tylko umiejętności i wiedza, ale też głowa pełna pomysłów. W ich realizacji pomaga studentom zarówno opiekun koła, ale także zespół pracowników WTŻ. Koło naukowe to nie tylko projekty i publikacje, ale także seminaria, konferencje i targi, gdzie można pogłębiać wiedzę
i znajdywać inspiracje do dalszego działania.
Do najważniejszych aktywności KNZJ można zaliczyć prowadzenie prac naukowo-badawczych, których wyniki prezentowane były jak dotąd przede wszystkim na corocznych Przeglądach Dorobku Kół Naukowych SGGW, jak i innych konferencjach krajowych. W grudniu 2017 r. członkowie KNZJ zdobyli dwie nagrody w kategorii referat za prezentację swoich prac badawczych na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW, a mianowicie przyznano im II nagrodę za referat pt. “Badanie substancji bioaktywnych w sokach owocowych przeznaczonych dla różnych grup konsumenckich” oraz III nagrodę za referat pt. „Porzeczka do mięs – nowy dodatek do wyrobów mięsnych”.
Od września 2019 r. działalność KNZJ została zawieszona przez wzgląd na brak zainteresowanych studentów do działalności w nim.

Chętnych studentów do podjęcia działalności w kole zapraszam do kontaktu ze mną, opiekunem KNZJ.

Opiekun Koła Naukowego Zarządzania Jakością:
dr inż. Marta Ciecierska
adiunkt
Instytut Nauk o Żywności
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności
email: marta_ciecierska@sggw.pl
tel. +48 22 593 76 86