Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (22) 59 37 650

e-mail: kbmz@sggw.pl

sekretariat: mgr inż. Katarzyna Czarniak

Tel. (22) 59 37 665

Fax. (22) 59 37 681

e-mail: kbmz@sggw.pl

Pracownicy

Oferta dla praktyki

 • Badania mikrobiologiczne surowców i produktów spożywczych zgodnie z normami PN-ISO (głównie w zakresie: Salmonella, gronkowców koagulazododatnich, pałeczek z grupy coli, ogólnej liczby bakterii i grzybów, beztlenowców przetrwalnikujacych).
 • Ustalanie / weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych.
 • Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych.
 • Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności.
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności i przemysłów fermentacyjnych.

Badania

 • Badania podstawowe i technologiczne wybranych szczepów drożdży przemysłowych:
  1. wpływ wybranych biostymulatorów na aktywność fermentacyjną drożdży piekarskich,
  2. badania nad naturalnym wiązaniem biopierwiastków przez wybrane szczepy drożdży,
  3. badania nad ciągłą fermentacją winiarską.
 • Wykorzystanie drobnoustrojów i produktów ich metabolizmu w przemyśle spożywczym i żywieniu:
  1. biosynteza pullulanu i jego zastosowanie do przedłużania trwałości surowców i produktów spożywczych,
  2. biotransformacja kwasu trans-cynamonowego do L-fenyloalaniny przez drożdże rodzaju Rhodotorula,
  3. biosynteza folianów przez drożdże z rodzaju Saccharomyces, otrzymywanie preparatów enzymów lipolitycznych z wybranych szczepów drożdży o wysokiej aktywności hydrolitycznej,
  4. wykorzystanie mieszanych kultur drożdży i bakterii octowych do utylizacji glicerolu.
 • Przeciwdrobnoustrojowa aktywność ekstraktów roślinnych.
 • Wykorzystanie klasycznych metod analizy mikrobiologicznej i inżynierii genetycznej w wykrywaniu, charakterystyce i uszlachetnianiu cech technologicznych drobnoustrojów.

Dydaktyka

 • Mikrobiologia ogólna,
 • Mikrobiologia żywności,
 • Mikrobiologia techniczna,
 • Technologia specjalizacyjna: gorzelnictwo i drożdżownictwo, winiarstwo, browarnictwo, mikrobiologia żywności, genetyka i inżynieria genetyczna drobnoustrojów, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych,
 • Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii i grzybów (drożdży i pleśni),
 • Współczesne techniki monitoringu zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności.

 

Konsultacje w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w r. ak. 2020/2021 – semestr letni