Zakład Technologii Mleka

Kierownik: dr hab. Lidia Stasiak-Różańska

Tel. (22) 59 37 666

Fax. (22) 59 37 683

e-mail: lidia_stasiak_rozanska@sggw.edu.pl

Pracownicy zakładu

Oferta dla praktyki

 • Badania jakości mikrobiologicznej produktów mleczarskich.
 • Doradztwo w zakresie produkcji serów podpuszczkowych niskotłuszczowych.
 • Doradztwo w zakresie produkcji artykułów mleczarskich wzbogacanych w wapń i magnez oraz produktów probiotycznych.
 • Wykorzystanie ultrafiltracji do otrzymywania nowych produktów mleczarskich.
 • Badania jakości mikrobiologicznej produktów mleczarskich, w tym: oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby pleśni i drożdży, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Cronobacter spp., Bacillus cereus, Enterococcus spp., bakterii mlekowych (Str. thermophilus, Lactococcus spp., Lactobacillus spp., NSLAB), Bifidobacterium spp., Clostridium spp., liczby psychrotrofów, bakterii ciepłoopornych, bakterii przetrwalnikujących.
 • Oznaczenia cech fizycznych i składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, w tym: zawartości białka i różnych form azotu, zawartości laktozy, soli mineralnych, tłuszczu, wolnego tłuszczu, gęstości mleka, temperatury zamarzania mleka, zafałszowań proszku mlecznego.

Badania

 • Opracowanie nowych metod oznaczania mikroflory technicznej i zanieczyszczającej w produktach mleczarskich
 • Charakterystyka fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna mlecznych produktów rynkowych.
 • Otrzymywanie mlecznych produktów probiotycznych.
 • Wpływ pakowania w atmosferze modyfikowanej na jakość sera.
 • Zastosowanie koncentratu otrzymanego metodą ultrafiltracji do produkcji sera topionego.
 • Wzbogacanie mlecznych napojów fermentowanych w wapń i magnez.
 • Wpływ parametrów technologicznych na przemiany białek, lipidów oraz cechy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne niskotłuszczowego sera typu holenderskiego.
 • Występowanie i charakterystyka Bacillus cereus w mleku i środowisku jego pozyskiwania.
 • Czynniki warunkujące trwałość mleka spożywczego pasteryzowanego.
 • Otrzymywanie bezlaktozowych produktów mlecznych.
 • Otrzymywanie funkcjonalnego sera typu holenderskiego o obniżonej zawartości tłuszczu.
 • Wiązanie cholesterolu przez bakterie kwasu mlekowego w warunkach modelowych.

Dydaktyka

 • Technologia mleka
 • Kontrola jakości i higiena produkcji
 • Towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu spożywczego
 • Bakterie mlekowe w przemyśle spożywczym
 • Higiena żywności
 • Polityka wyżywienia ludności
 • Kultury starterowe w przemyśle spożywczym