Koordynatorzy Dyrektora

Koordynator ds. Zamówień Publicznych                          – dr hab. Krzysztof Dasiewicz

Koordynator ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy       – dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk

Koordynator ds. Centrum Żywności i Żywienia          – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof.

Koordynator ds. Współpracy z Gospodarką                  – dr hab. Agata Marzec, prof.

Koordynator ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
i Mobbingowi                                                                                   – dr hab. Dorota Pietrzak

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej       – dr hab. Katarzyna Samborska, prof.