Zespoły robocze

Zespoły robocze Wydziału Technologii Żywności

Zespół roboczy ds. dydaktyki
Dr hab. Małgorzata Piecyk
Dr hab. Agnieszka Ciurzyńska
Dr hab. Mariola Kozłowska
Dr hab. Karolina Szulc
Dr inż. Andrzej Cendrowski
Dr inż. Marta Chmiel
Dr inż. Anna Kot
Dr Ewa Majewska
Dr inż. Jolanta Małajowicz


Zespół roboczy ds. jakości kształcenia

Dr hab. Ewa Majewska (Koordynator ds. jakości kształcenia)
Dr hab. Lech Adamczak
Dr inż. Joanna Bryś
Dr hab. Stanisław Kalisz
Dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka
Dr inż. Aleksandra Jedlińska
Dr inż. Katarzyna Ratusz
Dr inż. Alicja Synowiec
Dr inż. Katarzyna Tarnowska
Dr inż. Agnieszka TyburcyZespół roboczy ds. hospitacji

Dr hab. Monika Janowicz (Koordynator ds. hospitacji)
Dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW
Dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
Dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW
Dr hab. Krzysztof Dasiewicz
Dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska


Zespół roboczy ds. promocji

Dr hab. Lidia Stasiak-Różańska (Koordynator ds. promocji Wydziału)
Dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW
Dr inż. Anna Florowska
Dr inż. Monika Garbowska
Dr inż. Karolina Kraśniewska
Mgr inż. Bartłomiej Zieniuk