Zespoły robocze

Zespoły robocze Wydziału Technologii Żywności

Zespół roboczy ds. dydaktyki
 
Dr hab. Małgorzata Piecyk (Koordynator ds. dydaktyki)
Dr hab. Agnieszka Ciurzyńska, prof. SGGW
Dr hab. Marta Chmiel
Dr hab. Stanisław Kalisz
Dr hab. Mariola Kozłowska
Dr hab. Karolina Szulc
Dr inż. Andrzej Cendrowski
Dr inż. Anna Kot
Dr Ewa Majewska
Dr inż. Jolanta Małajowicz
Inż. Izabela Góryń
Katarzyna Obuchowska

Zespół roboczy ds. jakości kształcenia

Dr hab. Ewa Majewska (Koordynator ds. jakości kształcenia)
Dr hab. Joanna Bryś, prof. SGGW
Dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka, prof. SGGW
Dr hab. Stanisław Kalisz
Dr inż. Katarzyna Ratusz
Dr inż. Alicja Synowiec
Inż. Izabela Góryń
Inż. Melania Kamińska
Jędrzej Myszak
Katarzyna ObuchowskaZespół roboczy ds. hospitacji

Dr hab. Monika Janowicz prof. SGGW (Koordynator ds. hospitacji)
Prof. dr hab. Stanisław Błażejak
Prof. dr hab. Anna Żbikowska
Dr hab. Iwona Gientka, prof. SGGW
Dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW
Dr hab. Krzysztof Dasiewicz
Dr hab. Tomasz Florowski
Dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
Mgr inż. Alicja Barańska
Inż. Rafał Rąbkowski
Inż. Krzysztof Wilczyński
Patryk Kołota
Jędrzej Myszak
Wiktoria RyszkiewiczZespół roboczy ds. programów studiów

Dr inż. Agnieszka Tyburcy (Koordynator ds. programów studiów)
Dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk
Dr hab. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
Dr hab. Aneta Cegiełka
Dr inż. Marta Ciecierska
Dr inż. Beata Dasiewicz
Dr inż. Agata Fabiszewska
Dr inż. Emilia Janiszewska-Turak
Dr Marzena Lemanowicz
Dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar
Dr inż. Katarzyna Sujka
Dr inż. Katarzyna Tarnowska
Inż. Izabela Góryń
Inż. Adrianna Pląsek
Szymon Abramczyk
Małgorzata Januszko


Zespół roboczy ds. promocji Wydziału

Dr inż. Artur Wiktor (Koordynator ds. promocji Wydziału)
Dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW
Dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW
Dr hab. Dorota Derewiaka, prof. SGGW
Dr hab. Lidia Stasiak-Różańska
Dr inż. Marta Ciecierska
Dr inż. Anna Florowska
Dr inż. Monika Garbowska
Dr inż. Agnieszka Górska
Dr inż. Aleksandra Jedlińska
Dr inż. Karolina Kraśniewska
Dr inż. Jolanta Małajowicz
Dr inż. Diana Mańko-Jurkowska
Mgr inż. Rita Brzezińska
Mgr inż. Bartłomiej Zieniuk
Klaudia Bancarzewska
Aleksandra Matwiejuk
Joanna Powichrowska

__________________________________________________________

Zespół roboczy ds. nauczania w języku angielskim

Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła (Koordynator ds. współpracy międzynarodowej)
Dr hab. Dorota Derewiaka, prof. SGGW
Dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka, prof.SGGW
Dr hab. Marta Chmiel
Dr Ewa Majewska
Dr Kamil Piwowarek
Dr inż. Marianna Raczyk
Dr inż. Edyta Symoniuk