Studiuj na WTŻ!

Drodzy kandydaci na studia!

Serdecznie zapraszamy Was do studiowania na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie!

Na naszym wydziale oferujemy trzy kierunki studiów:
Bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo w biogospodarce

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK).

Szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji

Poniżej znajdziecie informacje związane z rekrutacją na poszczególne kierunki

Bezpieczeństwo żywności, studia I stopnia
  Studia stacjonarne
Przedmioty rekrutacyjne Biologia/chemia/matematyka
Przewidywany limit miejsc 64
Początek zajęć Semestr zimowy
Czas trwania studiów 3,5 roku (7 semestrów)
Uzyskany tytuł inżynier

Absolwenci mają możliwość przyjęcia na studia II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka bez konieczności uzupełniania różnic programowych

 

Technologia żywności  i żywienie człowieka, studia I stopnia
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Przedmioty rekrutacyjne Biologia/chemia/matematyka
Przewidywany limit miejsc 180 45
Początek zajęć Semestr zimowy
Czas trwania 3,5 roku
(7 semestrów)
4 lata
(8 semestrów)
Uzyskany dyplom inżynier inżynier

 

Technologia żywności  i żywienie człowieka, studia II stopnia
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Przewidywany limit miejsc 165 45
Początek zajęć Semestr letni Semestr zimowy
Czas trwania 1,5 roku
(3 semestry)
1,5 roku
(3 semestry)
Uzyskany dyplom magister inżynier magister inżynier

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające:

  • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo w biogospodarce
  • dyplom inżyniera innego kierunku I stopnia, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów

Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Towaroznawstwo w biogospodarce, studia I stopnia
  studia stacjonarne
Przedmioty rekrutacyjne Biologia/chemia/matematyka
Przewidywany limit miejsc 45
Początek zajęć Semestr zimowy
Czas trwania studiów 3,5 roku (7 semestrów)

Absolwenci mają możliwość przyjęcia na studia II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

 

         

Tak Samorząd Studentów WTŻ witał nowoprzyjętych studentów w ubiegłych latach.

Daj im się przywitać już w październiku i #róbcie_fajne_rzeczy_wspólnie!!!