Prace dyplomowe – wymagania

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Zasady i wytyczne – obrony 2021

Prace dyplomowe wytyczne SGGW

Załącznik 1 i 2 do wytycznych

Strona tytułowa pracy i oświadczenia

Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WTŻ

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – TOWAROZNAWSTWO

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia stacjonarne)

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia niestacjonarne)

Zasady obiegu dokumentów i wytyczne bezpieczeństwa – obrony COVID

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (UZUPEŁNIENIE)