Prace dyplomowe – wymagania

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Załącznik 1 i 2 do wytycznych

Załącznik 2 – wersja .doc

Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WNoŻ od 01.10.2018

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski – TOWAROZNAWSTWO

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski -TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (studia stacjonarne)