Informacja o rekrutacji

Rekrutacja na wybrane studia podyplomowe w roku akademickim 2019-2020 nie jest prowadzona.