Informacja o rekrutacji

Rekrutacja na wybrane studia podyplomowe w roku akademickim 2018-2019 nie jest prowadzona.