Samorząd

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Żywności

Przewodniczący: Kacper Burczaniukz

Wiceprzewodnicząca: Weronika Górzkowska

Sekretarz: Aleksandra Januszewska

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Spośród studentów każdego roku wybierani są reprezentanci do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (zwanych w skrócie RWSS), z których wybierani są następnie przedstawiciele do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (w skrócie RUSS).
Członkowie RWSS wybierają spośród siebie Prezydium Wydziału, którego Przewodniczący staje na czele całego Samorządu Wydziałowego oraz uzyskuje mandat członka Rady Wydziału reprezentując studentów przed Władzami Wydziału.

Jako przedstawiciele studentów na bieżąco współpracujemy z Władzami Wydziału Nauk o Żywności w celu kontroli i poprawy jakości kształcenia, dopasowania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, współdziałamy przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studiów oraz stajemy w obronie interesów Naszych studentów.
Nie jest nam obca współpraca z innymi Wydziałami, kołami naukowymi
oraz organizacjami czy firmami działającymi zarówno na uczelni SGGW, jak i poza nią.

Jeśli chcesz się rozwijać robiąc coś dla innych, zdobyć wiele doświadczeń, a przy tym poznać ambitnych i pracowitych ludzi to …
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!!!