Samorząd

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Technologii Żywności

Przewodnicząca: Izabela Góryń

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Matwiejuk

Sekretarz: Patryk Kołota

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Spośród studentów każdego roku wybierani są reprezentanci do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (zwanych w skrócie RWSS), z których wybierani są następnie przedstawiciele do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (w skrócie RUSS). Członkowie RWSS wybierają spośród siebie Prezydium Wydziału, którego Przewodniczący staje na czele całego Samorządu Wydziałowego oraz uzyskuje mandat członka Rady Wydziału reprezentując studentów przed Władzami Wydziału.

Oddajmy głos studentom:

Cześć! Z tej strony Iza, Ola i Patryk – Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów naszego wydziału. Jako przedstawiciele studentów chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za kredyt zaufania, który od Was dostaliśmy. Nasza działalność polega na ulepszaniu i rozwijaniu pracy wydziału z dnia na dzień. Współpracujemy z władzami wydziału, a także z samorządami innych wydziałów naszej uczelni czy kołami naukowymi. Reprezentując wszystkich studentów WTŻ bierzemy udział w pracach nad jakością kształcenia, programami studiów, regulaminami. Naszym priorytetem jest, aby nasz Zielony stał się drugim domem Studentów. Wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę i dlatego kierujemy się hasłem RÓBMY FAJNE RZECZY WSPÓLNIE!

Studia to najlepszy czas naszego życia, dlatego wykorzystajmy go w jak najlepszy sposób.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, śmiało zrób to teraz! Niech zielona moc będzie z Wami!

Znajdziesz nas tu:  

Prezydium Samorządu Studentów WTŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robimy fajne rzeczy wspólnie!