Co Nas wyróżnia


Wydział Nauk o Żywności zajął I miejsce w rankingu „Perspektywy 2017“ wśród wszystkich oferowanych w Polsce kierunków o żywności i żywieniu człowieka

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością“ w 2017 roku.
Kierunek BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością“ oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia“ w 2016 roku.