Programy studiów

Bezpieczeństwo żywności

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty kształcenia (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)BŻ semestr 2
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Technologia żywności i żywienie człowieka (I stopień studia stacjonarne)

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty kształcenia (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Technologia żywności i żywienie człowieka (I stopień studia niestacjonarne)

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  sylabusy sem. 8 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty kształcenia (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  sylabusy sem. 8 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Technologia żywności i żywienie człowieka (II stopień studia stacjonarne)

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/20   efekty kształcenia (pdf)
Biotechnologia plan studiów (pdf) Biotechnologia sylabusy
Technologia żywności plan studiów (pdf) Technologia żywności sylabusy
Inżynieria żywności plan studiów (pdf) Inżynieria żywności sylabusy
  przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Technologia żywności i żywienie człowieka (II stopień studia niestacjonarne)

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/20   efekty kształcenia (pdf)
Biotechnologia plan studiów (pdf) Biotechnologia sylabusy
Technologia żywności plan studiów (pdf) Technologia żywności sylabusy
Inżynieria żywności plan studiów (pdf) Inżynieria żywności sylabusy
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Towaroznawstwo w biogospodarce

program od roku ak. 2019/20 plan studiów (pdf) efekty uczenia się (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 1 (pdf)
  sylabusy sem. 2 (pdf)
  sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)
program od roku ak. 2018/19 plan studiów (pdf) efekty kształcenia (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 3 (pdf)
  sylabusy sem. 4 (pdf)
  sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  proponowane przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)

Towaroznawstwo

program studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2018/19 plan studiów (pdf) efekty kształcenia (pdf)
sylabusy sylabusy sem. 5 (pdf)
  sylabusy sem. 6 (pdf)
  sylabusy sem. 7 (pdf)
  przedmioty obieralne (pdf)
  sylabusy przedmiotów obieralnych (link do listy alfabetycznej z sylabusami)