Programy studiów

PROGRAMY STUDIÓW

Bezpieczeństwo żywności studia I stopnia stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka studia I stopnia stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka studia I stopnia niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka studia II stopnia stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka studia II stopnia niestacjonarne

Towaroznawstwo w biogospodarce

Towaroznawstwo

FAKULTETY

Fakultety I stopień

Fakultety II stopień