Władze

Dziekan
dr hab. Rafał Wołosiak

Konsultacje indywidualne:
– środy godz. 9.00 – 10.30, dziekanat (pokój 52)

e-mail: rafal_wolosiak@sggw.pl
tel. 22 593 76 71

 

 

Prodziekan
dr hab. Anna Bzducha-Wróbel

Decyzje administracyjne i pozostałe decyzje w indywidualnych sprawach studenckich związanych z tokiem studiów (aktualne formularze wzorów podań dostępne: tutaj)

Konsultacje indywidualne:
– poniedziałki godz. 13.00 – 15.00, dziekanat (pokój 52) lub pokój 1027
– piątki godz. 13.00 – 15.00, dziekanat (pokój 52) lub pokój 1027

e-mail: anna_bzducha_wrobel@sggw.pl
tel. +48 22 593 76 71