Władze

Dziekan Prof. dr hab. Mirosław Słowiński

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW

 

Prodziekan ds. dydaktyki i promocji
Dr inż. Anna Berthold-Pluta
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka (studia niestacjonarne)
kierunek towaroznawstwo (towaroznawstwo w biogospodarce)

 

Prodziekan ds. dydaktyki
Dr hab. Rafał Wołosiak
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka (studia stacjonarne)
kierunek bezpieczeństwo żywności