Rada Programowa

Rada Programowa Wydziału Technologii Żywności
kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, towaroznawstwo w biogospodarce

Dr hab. Rafał Wołosiak – Przewodniczący
Dr hab. Anna Bzducha-Wróbel – Zastępca Przewodniczącego
Dr hab. Anna Berthold-Pluta – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Żywności
Dr inż. Sabina Galus – Sekretarz Rady
Prof. dr hab. Ewa Domian
Dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Dr hab. Kazimierz Dąbrowski – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego
Dr hab. Iwona Gientka
Dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
Dr hab. Monika Janowicz
Dr hab. Ewa Majewska
Dr hab. Małgorzata Piecyk
Dr hab. Lidia Stasiak-Różańska
Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
Dr Marzena Lemanowicz – Przedstawicielka dyscypliny ekonomia i finanse
Paweł Gniadzik – Przedstawiciel Studentów – bezpieczeństwo żywności
Izabela Góryń – Przedstawicielka Studentów – towaroznawstwo
Aleksandra Januszewska – Przedstawicielka Studentów – Przewodnicząca Prezydium RW Samorządu Studentów WTŻ
Rafał Rąbkowski – Przedstawiciel Studentów – technologia żywności i żywienie człowieka

Zadania Rady Programowej:

  • wspieranie Dziekana w procesie nadzoru nad zapewnianiem jakości kształcenia i wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia,
  • analiza wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych i formułowanie rekomendacji w tym zakresie,
  • opracowywanie projektów programów i planów studiów,
  • ewaluacja i doskonalenie programów i planów studiów, w tym sylabusów,
  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w danej dyscyplinie lub innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.

Sprawozdania z posiedzeń Rady:
Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego zespołu ds. hospitacji z 28.11.2019
Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Rady Programowej z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. dydaktyki z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. hospitacji z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. jakości kształcenia.pkształcenia z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. promocji z 21.11.2019
Uchwała w sprawie procedur działania pracowników na Wydziale z 21.11.2019

Uchwała 1 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała 2 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 3 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 4 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 5 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 6 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 7 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała 8 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 9 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała nr 10 2020
Załącznik do uchwały 10_2020 REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
Uchwała nr 11 z dnia 21.01.2020 r.

Uchwała nr 12 z dnia 21.01.2020 r.
Uchwała nr 13 z dnia 21.01.2020 r.
Uchwała nr 14 z dnia 21.01.2020 r.

Uchwała nr 15 z dnia 05.03.2020
Uchwała nr 16 z dnia 05.03.2020

Uchwała nr 17 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 18 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 19 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 20 z dnia 30.04.2020