Rada Programowa

Rada Programowa Wydziału Technologii Żywności
kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, towaroznawstwo w biogospodarce

Dr hab. Rafał Wołosiak – Przewodniczący

Dr hab. Anna Bzducha-Wróbel – Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Mirosław Słowiński – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności

Dr hab. Anna Berthold-Pluta – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Żywności 

Dr hab. Kazimierz Dąbrowski – Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Dr Marzena Lemanowicz – Przedstawicielka dyscypliny ekonomia i finanse

Dr hab. Monika Janowicz, prof.

Dr hab. Agata Marzec, prof.

Dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska

Dr hab. Ewa Majewska

Dr hab. Małgorzata Piecyk

Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Dr inż. Agnieszka Tyburycy

Dr inż. Sabina Galus

Dr inż. Anna Kot

Dr inż. Artur Wiktor

Inż. Izabela Góryń (TŻ 1 mgr)– Przedstawicielka Studentów, Przewodnicząca RWSS WTŻ

Inż. Rafał Rąbkowski (TŻ 1 mgr)– Przedstawiciel Studentów

Jędrzej Myszak (TWB 2 inż)– Przedstawiciel Studentów

Wiktoria Ryszkiewicz (TWB 2 inż)– Przedstawicielka Studentów

Zadania Rady Programowej:

  • wspieranie Dziekana w procesie nadzoru nad zapewnianiem jakości kształcenia i wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia,
  • analiza wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych i formułowanie rekomendacji w tym zakresie,
  • opracowywanie projektów programów i planów studiów,
  • ewaluacja i doskonalenie programów i planów studiów, w tym sylabusów,
  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w danej dyscyplinie lub innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.

Sprawozdania z posiedzeń Rady:
Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego zespołu ds. hospitacji z 28.11.2019
Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Rady Programowej z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. dydaktyki z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. hospitacji z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. jakości kształcenia.pkształcenia z 21.11.2019
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. promocji z 21.11.2019
Uchwała w sprawie procedur działania pracowników na Wydziale z 21.11.2019

Uchwała 1 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała 2 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 3 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 4 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 5 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 6 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 7 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała 8 z dnia 17.01.2020 r.
Uchwała 9 z dnia 17.01.2020 r.

Uchwała nr 10 2020
Załącznik do uchwały 10_2020 REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
Uchwała nr 11 z dnia 21.01.2020 r.

Uchwała nr 12 z dnia 21.01.2020 r.
Uchwała nr 13 z dnia 21.01.2020 r.
Uchwała nr 14 z dnia 21.01.2020 r.

Uchwała nr 15 z dnia 05.03.2020
Uchwała nr 16 z dnia 05.03.2020

Uchwała nr 17 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 18 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 19 z dnia 30.04.2020
Uchwała nr 20 z dnia 30.04.2020