Rada Programowa

Rada Programowa Wydziału Technologii Żywności

Dr hab. Rafał Wołosiak – Przewodniczący Rady
Dr hab. Anna Bzducha-Wróbel – Zastępca Przewodniczącego
Dr hab. Anna Berthold-Pluta
Dr hab. Ewa Domian, prof. SGGW
Dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. Kazimierz Dąbrowski – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego
Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Dr hab. Iwona Gientka
Dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
Dr hab. Monika Janowicz
Dr hab. Ewa Majewska
Dr hab. Małgorzata Piecyk
Dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
Dr inż. Sabina Galus – sekretarz
Dr Marzena Lemanowicz – przedstawiciel innej dyscypliny
Dr hab. Lidia Stasiak-Różańska
Paweł Gniadek – przedstawiciel studentów
Izabela Góryń – przedstawiciel studentów
Rafał Rąbkowski – przedstawiciel studentów
Aleksandra Januszewska – przedstawiciel studentów