Technologia żywności i żywienie człowieka plan zajęć sem. letni 2020/2021

Studia stacjonarne

 

 

I stopnia – inżynierskie
I rok
aktualizacja
16.04.2021
II rok 
aktualizacja
24.02.2021
III rok
aktualizacja
27.05.2021
 
Harmonogramy zajęć

Semestr letni rozpoczyna się w dniu 1 marca 2021r.

Harmonogram ćw.  – Analiza i ocena jakości żywności – II r.

Harmonogram ćw. stacjonarnych – Technologia przemysłu fermentacyjnego – II r.

Harmonogram ćw. zdalnych – Technologia przemysłu fermentacyjnego – II r.

Harmonogram ćw.  – Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych – III r.

Harmonogram w-d. Regulamin – Propedeutyka przemysłu spożywczego – I r.

 

II stopnia – magisterskie
I rok    

Technologia Żywności

aktualizacja 26.04.2021

 

      Biotechnologia i Mikrobiologia Żywności

 

aktualizacja 26.04.2021

 

 

Inżynieria Żywności

 

aktualizacja 26.04.2021

 

Ocena Jakości Żywności

 

aktualizacja 26.04.2021

Technologia Mleka

 

aktualizacja 26.04.2021

Harmonogramy zajęć

Informacja dla studentów I roku II stopnia, w drugiej części semestru będą realizowane wyłącznie zajęcia specjalizacyjne – plan tej części został zaktualizowany 26.04.2021

II rok
II rok

aktualizacja
24.02.2021

 

 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne tryb zaoczny

I stopnia – inżynierskie
 

I rok
aktualizacja
24.02.2021

 

II rok
aktualizacja
24.02.2021

 

III rok
aktualizacja
24.02.2021

 

IV rok
aktualizacja
24.02.2021

Harmonogramy zajęć

Harmonogram i regulamin ćw. – Technologia owoców i warzyw  – II r.

Harmonogram regulamin  ćw. – Ogólna technologia żywności – II r.

Harmonogram ćw.  – Technologia przemysłu fermentacyjnego  – III r.

Harmonogram i regulamin ćw. – Analiza żywności – II r.

Harmonogram ćw. – Technologia mięsa – IIIr.

Harmonogram w-d. i ćw. – Propedeutyka przemysłu spożywczego – I r.

II stopnia – magisterskie
I rok
 

Biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności 

aktualizacja 24.02.2021

 

Technologia żywności                         

aktualizacja  24.02.2021

                                

                       

                           

Harmonogramy zajęć

 

II rok
Harmonogramy zajęć